SERTİFİKALAR

sil

 Global Organic Textile Standard'ı (GOTS), uluslararası alanda tanınmış bir organik tekstil standardıdır. ... GOTS, tüketiciye güvence vermek için çevresel ve sosyal olarak sorumlu üretim yoluyla ham maddelerin hasatından etiketlemeye kadar tekstil ürünlerinin organikliğini garanti eder.


ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı


Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu tarafından geliştirilen Higg Endeksi; bir şirketin veya ürünün sürdürülebilirlik performansını doğru bir şekilde ölçmek ve puanlamak için sürdürülebilirlik yolculuklarının her aşamasında markaların, perakendecilerin ve her büyüklükteki tesislerin - sürdürülebilirlik yolculuklarının her aşamasında - olmasını sağlayan bir araç paketidir.